Skrotpræmie

Formålet med skrotningsgodtgørelsen (skrotpræmie) er at fremme korrekt aflevering af udtjente person- og varebiler til godkendte autoophuggere, så en miljømæssig korrekt affaldshåndtering sikres.

Udtjente biler må ikke henstilles i naturen eller på offentlig vej og ved private ejendomme, da skrotbiler kan forårsage lokal forurening af jord- og vandmiljø på grund af udsivning af væsker, som f.eks. olie og benzin.

Det er derfor vigtigt at en skrotbil afleveres hos en godkendt autoophugger.

Skrotpræmie Sjælland
Ring